Yhteiskuntavastuu

Asiakkaamme ja työntekijämme ovat sekä tietoisia että kiinnostuneita ympäristöasioista, ja toimintamme kasvien ja viljelyn parissa on läheisessä yhteydessä ympäristöön ja kestävyyteen. Toiminnallamme on samalla erilaisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Haluamme ottaa niistä vastuun, ja siksi työskentelemme aktiivisesti kestävyyden hyväksi niin tuotannossa, kuljetuksissa kuin myynnissä. Koska käymme kauppaa maailmanlaajuisesti, kannamme vastuuta myös niistä maista ja alueista, joissa toimimme muiden välityksellä.

Plantagen CSR

Tavoitteenamme on jatkuvasti vähentää toimintamme kaikkien osien ympäristövaikutuksia. Mitä yhteiskunnalliseen vaikutukseemme tulee, pyrimme minimoimaan toimintamme negatiiviset seuraukset. Sitä vastoin haluamme kehittää yhteiskunnallista vastuunottoa, joka parantaa ihmisten elin- ja työolosuhteita sekä lähiympäristössämme että maissa, joissa tuotteitamme tuotetaan.

Valikoimastamme ja tavarantoimittajistamme

Myymme enenevässä määrin ympäristöä säästäviä ja Reilun kaupan tuotteita. Samalla asetamme erittäin yksityiskohtaiset vaatimukset tavarantoimittajillemme, jotta tuotannossa säästettäisiin ympäristöä ja työehdot olisivat tyydyttävät. Varmistaaksemme kaiken tämän olemme solmineet sopimuksia useiden kansainvälisten järjestöjen kanssa, joiden toimintaohjeita noudatamme. Lisäksi teemme omia kestävyystarkastuksia tuottajien ja viljelijöiden luona.
 
Kemikaalien käytön osalta tuotteemme noudattavat EU:n uutta REACH-asetusta, joka asteittain korvaa EU-maiden omat kemikaalilainsäädännöt. Ostajillamme ovat vankka koulutus, ja tuotteet testataan laboratorioissa Aasiassa ennen niiden laivausta Eurooppaan.
 
Meillä on huonekalutuotannossa käytettävää puuta koskeva toimintapolitiikka. Tässäkin suhteessa noudatamme kansainvälistä sertifiointijärjestelmää. Tavoitteemme on, että 100 prosenttia kaikesta kovapuusta on peräisin hyväksytyiltä istutuksilta eikä suojelluista tai luonnonvaraisista metsistä. Osana tätä tavoitetta olemme poistamassa tiikkihuonekaluja valikoimistamme.
 
Tarjoamme myös kasvavan valikoiman etenkin Afrikasta tulevia Reilun kaupan leikkokukkia, kuten ruusuja ja sekakimppuja. Muita esimerkkejä ympäristötietoisesta valikoimastamme ovat luomuviljellyt maustekasvit ja biologisesti hajoavat ruukut.
 

Yhteistyö ja yhteiset säännöt


Plantagen on allekirjoittanut BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) käytännesäännöt. Ne perustuvat YK:n sopimuksiin, OECD:n suuntaviivoihin ja muihin kansainvälisiin sopimuksiin ja sisältävät mm. syrjintää, lapsityötä, järjestäytymisoikeutta ja työympäristöä sääteleviä standardeja. Sääntöjen noudattamista valvovat sekä ulkoiset että palkkalistoillamme olevat tarkastajat. BSCI:n kanssa tekemämme sopimus sisältää selkeitä ja mitattavia tavoitteita aina vuodelle 2015.
 
 

Kuljetukset

Monet tuotteet, kuten huonekalut ja sisustustuotteet, ostetaan Aasiasta. Ympäristövaikutusten pienentämiseksi ne kuljetetaan lähes yksinomaan laivalla.

Yksi tapa vähentää kuljetustemme ympäristövaikutuksia on ostaa lähiviljeltyjä kasveja. Niille kasveille, joita ilmastollisista syistä ei voida kasvattaa Skandinaviassa, valitsemme toimittajat läheisistä Euroopan maista. Uusia tuotteita ja tavarantoimittajia etsiessämme otamme aina huomioon etäisyyden myymälöistämme päästöjen pienentämiseksi.
 
Toinen keino vähentää ympäristövaikutuksia on kuljetusten huolellinen suunnittelu ja resurssien käytön lisääminen. Työskentelemme jatkuvasti tällä saralla sekä ympäristön vuoksi että taloudellisista syistä.
  

Energiankäyttö

Plantagenin myymälät ja kasvihuoneet ovat suuria, ja tärkeä keino pienentää ilmastovaikutustamme on energiankäytön vähentäminen. Noin 80 prosenttia kasvihuoneistamme on eristetty paremmin kuin toimialalla on standardina, ja teemme aktiivisesti töitä tavarantoimittajiemme kanssa saadaksemme energiankulutuksen laskemaan edelleen. Suuri osa tuotantolaitoksistamme lämmitetään kaukolämmöllä, ja monet niistä siirtyvät siihen 2–3 vuoden kuluessa.

Korruption vastainen toiminta

Eräs toinen osa vastuunottoamme on eettinen suhtautumistapa kauppoja käydessämme. Siksi olemme laatineet eettiset toimintaohjeet, joiden tarkoituksena on varmistaa, etteivät lahjukset ja korruptio kuulu yhteistyöhömme tavarantoimittajien kanssa.